กำหนดวันลงทะเบียน TCAS66 แล้ว 1 พ.ย.65

จำนวนผู้เข้าชม 30,263
กำหนดวันลงทะเบียน TCAS66 แล้ว 1 พ.ย.65
     ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศกำหนดวันเปิดลงทะเบียน myTCAS สำหรับ #Dek66 ที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

     โดยน้องๆ จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเจอกับความท้าทายในระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าเรียนต่อ TCAS66 >>> สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 <<< บทความเพิ่มเติม ที่ทางทปอ.ชี้แจ้งว่าเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อสอบ

     หรือแม้กระทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT) และการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ(PAT) เป็น TGAT/TPAT >>> TGAT/TPAT ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วย <<< บทความเพิ่มเติม

     รวมไปถึงระบบการสอบ 9 วิชาสามัญ ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย ก็ถูกเปลี่ยนไปใช้การสอบ A-Level แทน >>> A-Level ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วย <<< บทความเพิ่มเติม 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)