เตรียมตัวสอบ กสพท. ใช้วิชาไหนบ้าง?

จำนวนผู้เข้าชม 3,916
เตรียมตัวสอบ กสพท. ใช้วิชาไหนบ้าง?
     กสพท. เป็นการสอบวัดระดับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปี หรือ TCAS รอบ Admission ที่ประกอบไปด้วย 4 คณะยอดฮิตอย่าง แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ ไว้ในรอบการสอบนี้

     ซึ่งน้องๆ คนไหนที่สนใจหรือวางแผนที่จะสอบเข้าคณะกลุ่ม กสพท. ประจำปี 2566 (TCAS66) พี่ๆ schoolhug ได้รวบรวม 'รายวิชาเบื้องต้น' สำหรับสอบเก็บคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

เริ่มต้นที่การสอบ A-Level (ความรู้ทางวิชาการ) คิดเป็น 70%
รายละเอียดตามภาพประกอบ

>>> 'A-Level ใน TCAS66 สอบอะไรบ้าง? ขอสอบเป็นแบบไหน? มีตัวอย่างข้อสอบด้วย' <<< บทความเพิ่มเติมและการสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะแพทย์) คิดเป็น 30%
รายละเอียดตามภาพประกอบทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้น โดยทาง ทปอ. จะประกาศโครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบอย่างละเอียดให้ทราบในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2565 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)