เภสัชฯ TCAS65 กสพท. คณะที่มีคนเลือกมากที่สุด

จำนวนผู้เข้าชม 1,915
เภสัชฯ TCAS65 กสพท. คณะที่มีคนเลือกมากที่สุด
     หลังจากที่ ทปอ.ประกาศผล TCAS65 รอบ Admission กลุ่ม กสพท.(แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์) ได้มีการจัดอันดับ คณะที่มีผู้สมัครเรียนสูงสุด และ คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับ

โดย คณะเภสัชศาสตร์ คว้าตำแหน่งนี้คณะที่มีผู้สมัครเรียนสูงสุด ได้ถึง 5 อันดับ
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  //  1,945 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  //  1,473 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  //  1,391 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  //  1,194 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  //  1,170 คน

รวมไปถึงคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด อีก 4 อันดับ
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  //  1 : 74
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  //  1 : 40
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  //  1 : 40
- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  //  1 : 39


ข้อมูลจาก ทปอ.

 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)