ทปอ.ประกาศ โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ TGAT1, TGAT2 และ TGAT3

จำนวนผู้เข้าชม 2,339
ทปอ.ประกาศ โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ TGAT1, TGAT2 และ TGAT3
ทปอ.ได้มีประกาศ โครงสร้างข้อสอบ และ ตัวอย่างข้อสอบ (เพิ่มเติม) ใน 3 รายวิชา ผ่านทาง mytcas.com "โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66 EXAM BLUEPRINT & SAMPLE QUESTIONS" รายละเอียดดังนี้

TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ >>> (ตัวอย่างฉบับเต็ม)
TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล >>> (ตัวอย่างฉบับเต็ม)
TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน >>> (ตัวอย่างฉบับเต็ม) 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)