TCAS65 ติดรอบ 2 โควตา จัดการสิทธิ์ยังไง

จำนวนผู้เข้าชม 250
TCAS65 ติดรอบ 2 โควตา จัดการสิทธิ์ยังไง

การยืนยันสิทธิ์

1. กดเลือก “ยืนยันสิทธิ์” เพียงสาขาวิชาเดียวที่ต้องการเข้าศึกษาเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
2. กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
3. นำรหัส OTP จำนวน 6 หลักที่ได้รับนั้นกรอกเข้าระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ให้กดขอรหัส OTP เพียงครั้งเดียว รอระบบส่งรหัส OTP ไปที่ช่องทางที่ต้องการรับรหัส หากรอนานเกิน 10 นาทีจึงกดขอรหัส OTP ใหม่อีกครั้ง (ค่า Ref. ที่ได้รับรหัส OTP ต้องตรงกับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของระบบ) จึงจะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้
4. ระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยนับจำนวนการขอรหัส OTP ได้สำเร็จสำหรับการยืนยันสิทธิ์และการไม่ใช้สิทธิ์ (ยึดข้อมูลประวัติการดำเนินที่อยู่ในระบบ)
5. หากกดยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใน 23.59 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จะถือว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น รอให้มหาวิทยาลัยเรียกไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษาใหม่ และไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ (รอบ 3 หรือ รอบ 4)
 

การไม่ใช้สิทธิ์

1. ให้กดปุ่ม “ไม่ใช้สิทธิ์” ที่อยู่ด้านล่างของรายชื่อสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน
2. ไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบ จนถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิ์ซึ่งเป็น เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
3. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจไม่เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก โดยดำเนินการขอรหัส OTP ได้สำเร็จไม่ถึง 3 ครั้งและยังไม่ถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิ์ให้กดปุ่ม “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน
4. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิ์ไปครบ 3 ครั้งแล้ว หรือ ระบบปิดการยืนยันสิทธิ์แล้ว ให้รอระบบเปิดการสละสิทธิ์แล้วกดปุ่ม “สละสิทธิ์” ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน 

การสละสิทธิ์

1. เฉพาะผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2
2. ดำเนินการให้เรียบร้อย (ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP เข้าระบบ) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
*** สามารถสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเพื่อสมัครรอบต่อไป หากสละสิทธิ์ครบ 2 ครั้ง จะสมัครรอบต่อไปในระบบ TCAS65 อีกไม่ได้
 

กรณียกเว้น

  • สละสิทธิ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้
  • สละสิทธิ์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้
  • สละสิทธิ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในรอบต่อไปได้
* ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน
 
 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)