ตารางประกาศผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ กสพท และ TCAS65 รอบที่ 2 โควตา

จำนวนผู้เข้าชม 2,123
ตารางประกาศผลสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ กสพท และ TCAS65 รอบที่ 2 โควตา

กำหนดการสอบ

กสพท
สมัครสอบ : 1 – 20 ต.ค. 65
วันสอบ : 26 มี.ค. 65
ประกาศผล : 20 เม.ย. 65
 
GAT/PAT
สมัครสอบ : 21 ก.ค. – 9 ก.พ. 65
วันสอบ : 12 – 15 มี.ค. 65
ประกาศผล : 18 เม.ย. 65
 
วิชาสามัญ
สมัครสอบ : 21 ก.ค. – 9 ก.พ. 65
วันสอบ : 19 – 20 มี.ค. 65
ประกาศผล : 20 เม.ย. 65
 วันประกาศผล TCAS65 รอบที่ 2 โควตา
 
สถาบัน / โครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
หรือรายงานตัว
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยของแก่น
โควตาภาคอีสาน
18 เม.ย. 65 20 – 21 เม.ย. 65 ติดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รับแบบโควตา
19 เม.ย. 65 25 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับแบบโควตา
20 เม.ย. 65 ติดตามประกาศ 2 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยมหิดล
รับแบบโควตา
24 เม.ย. 65 26 เม.ย. 65 28 เม.ย. 65
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โควตา 18 จังหวัด
25 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 4 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยพะเยา
รับแบบโควตา
26 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65
(ถ้ามี)
2 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
26 เม.ย. 65 28 - 29 เม.ย. 65 2 พ.ค. 65
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับแบบโควตา
27 เม.ย. 65 28 - 29 เม.ย. 65 4 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
รับแบบโควตา
27 เม.ย. 65 29 – 30 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับแบบโควตา
27 เม.ย. 65 29 – 30 เม.ย. 65 4 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับแบบโควตา
27 เม.ย. 65 28 - 29 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับแบบโควตา
27 เม.ย. 65 29 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับแบบโควตา
27 เม.ย. 65 29 – 30 เม.ย. 65 3 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยบูรพา
รับแบบโควตา
29 เม.ย. 65 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 4 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โควตาภาคเหนือ
2 พ.ค. 65
*รายบุคคล
- 4 พ.ค. 65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับแบบโควตา
ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ติดตามประกาศแต่ละโครงการ 29 เม.ย 65
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับแบบโควตา
- 9 เม.ย. 65
(บางสาขาวิชา)
20 เม.ย 65
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ติดตามประกาศแต่ละโครงการ 2 พ.ค. 65
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามความเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
 

รอบ Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
ใช้เกรด : 5-6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่

 

เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)