วิธีเก็บคะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง 150 คะแนน

จำนวนผู้เข้าชม 1,959
วิธีเก็บคะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง 150 คะแนน
GAT เชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ที่มีอยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็น GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ ซึ่ง GATส่วนเชื่อมโยงนั้นเป็นส่วนที่เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดถ้าเราเข้าใจและรู้วิธีการทำข้อสอบของส่วนนี้ ฉะนั้นถ้าจะคาดหวังให้สอบติด ก็มาเก็บให้ได้คะแนนเต็มที่ 150 คะแนนกันไปเลย


 

1. รู้จักสัญลักษณ์ และความหมายของตัวย่อ


ตัวย่อ A เส้นที่มีลูกศรที่ปลายข้างใดข้างหนึ่ง
  • ชี้จากข้อความที่กำหนดไปยังข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรง
ตัวย่อ D เส้นหัวกลม
  • ชี้จากข้อความที่กำหนดไปยังข้อความอื่นที่เป็น ส่วนประกอบ/ลักษณะ/คุณสมบัติ
ตัวย่อ F เส้นที่มีลูกศรและเครื่องหมายกากบาททับ
  • ชี้จากข้อความที่กำหนดไปยังข้อความอื่นที่ ถูกลด/ถูกยับยั้ง/ถูกป้องกัน/ถูกขัดขวาง/ถูกบรรเทา/ถูกบั่นทอน/ถูกห้าม/ถูกแก้ไข
99H คือ สัญลักษณ์แทนข้อความ ที่ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความอื่นใดเลย

 

2. ขีดเส้นใต้หรือวงกลมข้อความทั้ง 10 ข้อความ และเขียนเลขกำกับ

ใต้บทความ จะมีตารางสรุปข้อความ แต่ละข้อความจะมีตัวเลขกำกับ ให้น้องๆ นำตัวเลขที่โจทย์ให้มานี้มาเขียนลงประโยคเดียวกันนั้นในบทความ เพื่อให้ง่ายต่อการหาความสัมพันธ์ และป้องกันความสับสน
 

3. อ่านบทความอย่างละเอียด วงกลมล้อมรอบ Keywords (คำเชื่อมบอกความสัมพันธ์ต่างๆ)

อ่านบทความอย่างละเอียดเพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละประโยคที่โจทย์ให้มา โดยให้น้องๆ วงกลมคำที่บอกความสัมพันธ์ไว้ เวลากลับมาหาคำตอบจะได้หาง่าย และไม่งง
 

4. วาดแผนภาพความสัมพันธ์

นำตัวเลขกำกับประโยคมาเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบแผนภาพ (จะเขียนประโยคกำกับไว้กันงงด้วยก็ได้) โดยใช้เส้นสัญลักษณ์ต่างๆ มาบอกความสัมพันธ์ของแต่ละเลข
 

5. แปลงแผนภาพเป็นรหัสคำตอบ

นำแผนภาพที่ได้แปลงเป็นรหัสคำตอบ และตรวจสอบความถูกต้องโดยแต่ละเลขจะสัมพันธ์กับตัวเลขอื่นได้ไม่เกิน 4 ข้อ และคำตอบที่เป็น 99H จะไม่มีความสัมพันธ์อื่นอีก
 

6. เผื่อเวลาให้ฝนรหัสลงกระดาษคำตอบ

ข้อนี้เป็นข้อที่พลาดกันบ่อย และน่าเสียดายมากๆ เมื่อเราจัดการบริหารเวลาไม่ดีพอ ทำให้ฝนคำตอบลงบนกระดาษคำตอบไม่ทัน
 

ข้อควรระวัง

* แต่ละเลขจะสัมพันธ์กับเลขอื่นได้ไม่เกิน 4 ข้อ
*คำตอบใดมี 99H ในคำตอบ จะไม่มีคำตอบอื่นอีก
99H คือ สัญลักษณ์แทนข้อความ ที่ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความอื่นใดเลย เช่น ไม่ได้ส่งผลโดยตรง ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ หรือไม่ได้ไปขัดขวางยับยั้งข้อความอื่นใด ดังนั้นหากข้อไหนมี 99H ในคำตอบ ข้อนั้นจะไม่มีคำตอบอะไรอื่นอีก
 
 

ตารางสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT 65 #TCAS65


เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)