อัปเดตวันสมัคร TCAS65 รอบ Portfolio

จำนวนผู้เข้าชม 1,345
อัปเดตวันสมัคร TCAS65 รอบ Portfolio


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 13 - 23 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 64 - 20 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร 9 - 23 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัคร 13 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร 15 - 30 พ.ย. 64

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 1 พ.ย.  - 20 ธ.ค. 64 / 9 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคร ต.ค. 64 - ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. 64 - 15 ม.ค. 65

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 64 – 20 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร 9 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร (1) 2 - 10 พ.ย. 64 / (2) 15 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 1 - 15 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร 20 ก.ย. 64 - 18 ต.ค. 64

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร 13 - 24 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. - 4 พ.ย. 64 / 1 - 20 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยศิลปกร เปิดรับสมัคร (1) 26 ต.ค. - 8 พ.ย. 64 / (2) 7 - 21 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ก.ย. - 25 ธ.ค. 64 / ติดตามในแต่ละโครงการ


 

เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)