กำหนดการ TCAS65 ธรรมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม 1,584
กำหนดการ TCAS65 ธรรมศาสตร์รอบ 1.1 Portfolio (เฉพาะศูนย์ลำปาง / พัทยา)

รับสมัคร : 2 – 16 พ.ย. 64
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 2 ธ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์ : 3, 11, 12 ธ.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 ธ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ : 7 – 8 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ : รอบ 1 9 ก.พ. 65, รอบ 2 6 พ.ค. 65
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 ก.พ. 65
 

รอบ 1.2 Portfolio

รับสมัคร : 15 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 ม.ค. 65
สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ : 7 – 8 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ : รอบ 1 9 ก.พ. 65, รอบ 2 6 พ.ค. 65
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 ก.พ. 65
 

รอบ 2 Quota

รับสมัคร : 12 ก.พ. – 31 มี.ค. 65
สมัครสอบวิชาเฉพาะ : 15 ธ. 64 – 28 ก.พ. 65
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ : 24 – 31 มี.ค. 65
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เม.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 เม.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ : 4 – 5 พ.ค. 65
สละสิทธิ์ : 6 พ.ค. 65
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 พ.ค. 65
 

รอบ 3 Admission

รับสมัคร : 2 – 10 พ.ค. 65
สมัครสอบวิชาเฉพาะ : 15 ธ. 64 – 28 ก.พ. 65
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ : 24 – 31 มี.ค. 65
สอบสัมภาษณ์ : 25 – 27 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65 , ครั้งที่ 2 : 24 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 : 18 – 19 พ.ค. 65 , ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 มิ.ย. 65
 

เกณฑ์รับสมัคร


 

อ้างอิง : tuadmissions.in.th

 

เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)