กำหนดการรับสมัครและตารางสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ

จำนวนผู้เข้าชม 4,330
กำหนดการรับสมัครและตารางสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญกำหนดการรับสมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ

วันที่ กิจกรรม
9 ธ.ค. 64 ลงทะเบียนในระบบ TCAS65
15 – 28 ธ.ค. 64 สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ สูงสุดไม่เกิน 15 วิชา จาก 23 วิชา
โดยเลือกสนามสอบที่ต้องการเข้าสอบ เรียงลำดับ 5 แห่ง
  • ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
  • ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
10 – 13 ก.พ. 65 ขอยกเลิกการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
โดยได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ไม่เกินร้อยละ 50 ผ่านระบบพร้อมเพย์ของตนเอง
21 ก.พ. – 20 มี.ค. 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
12 - 15 มี.ค. 65 สอบ GAT/PAT
19 – 20 มี.ค. 65 สอบวิชาสามัญ
18 เม.ย. 65 ประกาศผลสอบ GAT/PAT
20 เม.ย. 65 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ
21 – 28 เม.ย. 65 ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์
ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน
 

ตารางสอบ GAT/PAT

วัน เวลา รหัส วิชา
วันพฤหัสบดี
10 มี.ค. 65
08.30 – 11.30 น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น. 71 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันศุกร์
11 มี.ค. 65
08.30 – 11.30 น. 72 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 75 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันเสาร์
12 มี.ค. 65
08.30 – 11.30 น. 73 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 74 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์
13 มี.ค. 65
08.30 – 11.30 น. 76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น. 77
78
79
80
81
82
83
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
 

ตารางสอบ วิชาสามัญ

วัน เวลา รหัส วิชา
วันเสาร์
19 มี.ค. 65
08.30 – 10.00 น. 69 ชีววิทยา
11.00 – 12.30 น.
 
49 ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
99
13.30 – 15.00 น. 09 ภาษาไทย
15.30 – 17.00 น. 19 สังคมศึกษา
วันอาทิตย์
20 มี.ค. 65
08.30 – 10.00 น.
 
39
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
คณิตศาสตร์ 2
89
11.00 – 12.30 น. 29 ภาษาอังกฤษ
13.30 – 15.00 น. 59 เคมี
 


 

กำหนดการ TCAS65 

กำหนดการวันเวลารับสมัคร จำนวนรับสมัคร และคุณสมบัติ กสพท65 

ปฏิทินการสอบ O-NET 65 


เข้าไปกดไลท์ กดแชร์ กดติดตามข่าวสารดีๆ จาก School Hug ได้ที่
Facebook : www.facebook.com/SchoolHug2021
Twitter : twitter.com/school_hug
IG : www.instagram.com/schoolhug/

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)