ปฏิทินการสอบ O-NET 65

จำนวนผู้เข้าชม 383,070
ปฏิทินการสอบ O-NET 65


ปฏิทินการสอบ O-NET 65

โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th : 1 - 30 กันยายน 2564
นักเรียน Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th : 1 - 30 กันยายน 2564
ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th : 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564
สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ : 5 มกราคม 2565
โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ : 5 - 15 มกราคม 2565
สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ : 20 มกราคม 2565
วันสอบ O-NET ป.6 : 12 กุมภาพันธ์ 2565
วันสอบ O-NET ม.3 : 13 กุมภาพันธ์ 2565
วันสอบ O-NET ม.6 : 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผล O-NET

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th : 24 มีนาคม 2565 (คลิก)
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th : 25 มีนาคม 2565 (คลิก)
ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th : 28 มีนาคม 2565 (คลิก)
 

ตารางสอบ O-NET ป.6

  เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา
วันเสาร์ 9.00 – 10.00 น. 64 คณิตศาสตร์ 60 นาที
12 ก.พ. 10.30 – 12.00 น. 61 ภาษาไทย 90 นาที
2565 13.30 – 14.30 น. 65 วิทยาศาสตร์ 60 นาที
  15.00 – 16.00 น. 63 ภาษาอังกฤษ 60 นาที
 
 

ตารางสอบ O-NET ม.3

  เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา
วันอาทิตย์ 08.30 – 10.00 น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที
13 ก.พ. 10.30 – 12.00 น. 91 ภาษาไทย 90 นาที
2565 13.00 – 14.30 น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที
  15.00 – 16.30 น. 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที
 
 

ตารางสอบ O-NET ม.6

สำหรับปีนี้ สทศ. ปรับใหม่ให้สอบตามความสมัครใจ โดย ม.6 ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ส่งรายชื่อสมัครสอบให้
  เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา
วันเสาร์ 08.30 – 10.30 น. 02 สังคมศึกษาฯ 120 นาที
26 ก.พ. 11.30 – 13.30 น. 04 คณิตศาสตร์ 120 นาที
2565 14.30 – 16.30 น. 03 ภาษาอังกฤษ 120 นาที
วันอาทิตย์ 08.30 – 10.30 น. 01 ภาษาไทย 120 นาที
27 ก.พ. 2565 11.30 – 13.30 น. 05 วิทยาศาสตร์ 120 นาที
 
 

ข้อมูลจาก : สทศ.
 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)