คุณสมบัติเบื้องต้น TCAS65 รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

จำนวนผู้เข้าชม 12,269
คุณสมบัติเบื้องต้น TCAS65 รอบ Portfolio  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดลคุณสมบัติเบื้องต้น TCAS65 รอบ Portfolio  

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

1. มี GPAX ตั้งแต่ ม.4 หรือเกรด 10 ในระบบของอเมริกัน หรือ Year 11 ในระบบของอังกฤษ จนถึงวันที่สมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50
2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด คือ
  • TOEFL แบบ IBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และ Listening 6.0, Reading 6.0, Writing 6.0 และ Speaking 6.0
  • มีคะแนนสอบ BMAT ปี 2563 - 2564 ที่มีคะแนนรวม 3 sessions ไม่ต่ำกว่า 12.0 และ คะแนน section I ไม่ต่ำกว่า 4.5, section II ไม่ต่ำกว่า 4.5 และ section III ไม่ต่ำกว่า C
 

จำนวนรับปี 65 รอบ Portfolio

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 30 ที่นั่ง
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต + วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 20 ที่นั่ง
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต + การจัดการมหาบัณฑิต 20 ที่นั่ง


 


อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)