29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ กับ 20 คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด

จำนวนผู้เข้าชม 1,235
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ กับ 20 คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และ “วันสื่อสารแห่งชาติ” เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
 


20 คำภาษาไทยที่มักเขียนผิด

ที่เขียนผิด แบบที่เขียนถูก
กระเพรา กะเพรา
กระพง กะพง
กฏหมาย กฎหมาย
เบญจเพศ เบญจเพส
สัปปะรด สับปะรด
พากษ์ พากย์
กระทันหัน กะทันหัน
คำนวน คำนวณ
อนุมัต อนุมัติ
หลงไหล หลงใหล
สาปสูญ สาบสูญ
สัมนา สัมมนา
ผัดไท ผัดไทย
เลิกลา เลิกรา
ลำใย ลำไย
ผูกพันธ์ ผูกพัน
สเน่ห์ เสน่ห์
ประนาม ประณาม
สังสรร สังสรรค์
สุขคติ สุคติ

 
ข้อมูลจาก : www.sanook.com
                  ThaiPBS
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)