สรุป TCAS65 เปลี่ยนไปยังไง? รอบไหนเหมาะกับเรา

จำนวนผู้เข้าชม 5,354
สรุป TCAS65 เปลี่ยนไปยังไง? รอบไหนเหมาะกับเรา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดทำระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2565 ได้มีการพิจารณาแนวทางการคัดเลือกระบบ TCAS65 โดยมีมติยุติการใช้คะแนนโอเน็ตในการคัดเลือกในรูปแบบ Admission2 เพื่อลดภาระการสอบให้บริมาณที่ลดน้อยลง พร้อมนำเสนอ (ร่าง) รูปแบบการคัดเลือกในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) เป็น 4 รอบ 4 รูปแบบ ดังนี้
 
 

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สมัครกับใคร : มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, Portfolio, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เหมาะกับใคร : แน่นอนว่านี่คือรอบของคนที่ความสามารถพิเศษโดนเด่น หรือ คนที่เรียนเก่งมาก ๆ ที่มีผลงานการสอบ เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ มานับไม่ถ้วน โดยรอบนี้ เหมาะกับคนที่โดดเด่นด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และอื่น ๆ ซึ่งระหว่างที่เรียน ม.ปลาย ได้รับรางวัลมากมาย หรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แต่ที่สำคัญต้องมีเกียรติบัตร และรูปภาพของการประกวด เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
 
              

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota)

สมัครกับใคร : มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
เหมาะกับใคร : รอบนี้เหมาะกับคนที่บ้านใกล้กับมหาวิทยาลัย ต้องเช็คว่าตัวเองมีคุณสมบัติเพียงพอกับโควตาจากโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ โดยเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป แต่ที่สำคัญน้อง ๆ ที่สนใจรอบนี้จะต้องมีผลการเรียนดีในระดับหนึ่ง เพราะในบางโครงการจะระบุเงื่อนไขไว้เลยว่า ต้องมี GPAX เท่าไหร่
 
              

TCAS รอบที่ 3 แอดมิชชัน (Admission)

สมัครกับใคร : mytcas.com
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ
เหมาะกับใคร : TCAS รอบ 3 Admission เป็นรอบที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปีนี้ คือมีการยกเลิกการใช้เกณฑ์ Admission2 ที่เป็นเกณฑ์กลางสำหรับรับสมัครออกไป เหลือไว้เพียงเกณฑ์ Admission1 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง และเกณฑ์ กสพท ที่ กสพท เป็นคนกำหนด ดังนั้นรอบนี้จึงเป็นรอบที่เหมาะกับน้องๆ ที่เตรียมตัวทำเกรดมาอย่างดี และเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนมาอย่างดี
 
 

TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

สมัครกับใคร : มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ
เหมาะกับใคร : รอบสุดท้ายถือว่าเป็นรอบเก็บตกก็ว่าได้ สามารถเลือกสมัครในสาขาที่เปิดรับอย่างอิสระ ในช่วงเวลาที่กำหนด จะสมัครกี่ที่ก็ได้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เลือกกันแบบเต็มที่ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ยังสอบไม่ติดที่ไหน
 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)