17 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชียปี 2021 จาก THE Asia University Rankings 2021

จำนวนผู้เข้าชม 14,229
17 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชียปี 2021 จาก THE Asia University Rankings 2021

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Asia University Rankings 2021 ซึ่งเป็นสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ และในปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยเอง ก็ไม่พลาดที่จะติดกับเขาถึง 17 อันดับ เลยทีเดียว

อันดับที่ 130
- มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

อันดับที่ 187
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)

อันดับที่ 194 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

อันดับที่ 201–250
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)

อันดับที่ 351–400 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฃเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)

อันดับที่ 401+
- มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)

- มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร  (Silpakorn University)
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)


เกณฑ์ในการจัดอันดับ (Methodology)
1. Teaching: The learning environment (25%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (7.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น


ข้อมูลจาก : Times Higher Education Asia University Rankings 2021

อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)