รวมคณะแพทย์ - พยาบาล เปิดรับ TCAS’66 รอบ 1 Portfolio

จำนวนผู้เข้าชม 19,655
รวมคณะแพทย์ - พยาบาล เปิดรับ TCAS’66 รอบ 1 Portfolio
schoolhug ​รวมลิสต์ คณะแพทย์ศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีการประกาศเกณฑ์และกำหนด เปิดรับ TCAS’66 รอบ 1 Portfolio เราสรุปรายชื่อมหาวิทยาลัยมาให้แล้ว ที่นี่ ไม่ต้องไปไล่เช็กดูจากที่ไหนให้เหนื่อย! (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 15 กันยายน 2565)
 

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ 

เปิดรับ วันที่ 26 กันยายน 2565

ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://admission.md.chula.ac.th/index_en.html 

 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับ วันที่ 22 กันยายน 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://admission.msu.ac.th/

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดรับ วันที่ 7-30 กันยายน 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> http://www.entry.ubu.ac.th/new21/


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เปิดรับ วันที่ 9-26 กันยายน 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://entry.wu.ac.th/

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปิดรับ วันที่ 1-17 ตุลาคม 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เปิดรับ วันที่ 3-28 ตุลาคม 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/

 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับ วันที่ 3-17 ตุลาคม 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://tcas.mahidol.ac.th/

 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://admission.up.ac.th/63/Default.aspx

 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับ วันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://beta.sut.ac.th/

 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับ วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2565
ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://admissions.kku.ac.th/  

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

เปิดรับ วันที่ 1-14 ธันวาคม 2565

ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://tcas.mahidol.ac.th/ 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)

เปิดรับ วันที่ 1-16 มีนาคม 2566

ดูประกาศเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/img/2022091209483411.pdf 
 
อัปเดตเมื่อ : 17 พ.ค. 2564 (00:00)