เลื่อนวันสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65 

จำนวนผู้เข้าชม 347

TCAS65: เลื่อนเปิดระบบรับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ
เนื่องจากรอความชัดเจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (โควิด-19) และปรับกระบวนการบริหารจัดการสอบใหม่ให้สอดคล้องกับการประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์รอบ 1 Portfolio

จึงขอปรับกำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 จากเดิมวันที่ 15 - 28 ธันวาคม 2564 (14 วัน) เป็นวันที่ 21 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2565 (20 วัน)

โดยยกเลิกกระบวนการยกเลิกการสอบ (วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565) หากสมัครสอบแล้วไม่ต้องการเข้าสอบ  จะไม่สามารถขอยกเลิกเพื่อรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้แล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครวางแผนการสอบให้รอบคอบก่อนดำเนินการสมัครสอบ


 

อัพเดทเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564 (17:06)

รูปภาพประกอบ