ทปอ. ลดค่าสมัคร TCAS65 รอบที่ 3 Admission ลง 15% 

จำนวนผู้เข้าชม 159


เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564
ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 พิจารณาเห็นชอบ ลดค่าสมัคร TCAS
ปีการศึกษา 2565 รอบ 3 Admission 15% (เฉพาะ TCAS65 เท่านั้น)

อัพเดทเมื่อ : 21 ต.ค. 2564 (11:44)

รูปภาพประกอบ