รวมวันสมัคร TCAS65 รอบ Portfolio 

จำนวนผู้เข้าชม 372


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัครรอบ Portfolio
1 ก.ย. 64 – 30 ม.ค. 65
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รอบ Portfolio
1 ก.ย. 64 – 30 ก.ย. 64
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครรับตรง คณะ ICT
15 ก.ย. 64 – 15 มิ.ย. 65
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ รอบ Portfolio
16 - 29 ก.ย. 64
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รอบ Portfolio
20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รอบ Portfolio
1 ต.ค. 64 – 7 ม.ค. 65
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ลำปาง/พัทยา)
รอบ Portfolio
2 พ.ย. – 16 พ.ย. 64
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบ Portfolio
15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบ Portfolio
15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
รอบ Portfolio
1 ธ.ค. 64 – 20 ม.ค. 65
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณธเทคนิคการแพทย์ รอบ Portfolio
15 ธ.ค. 64 – 25 ธ.ค. 64
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
รอบ Portfolio
5 ม.ค. 65 – 20 ม.ค. 65

อัพเดทเมื่อ : 15 ก.ย. 2564 (17:44)

รูปภาพประกอบ